Donnerstag, 15. Februar 2018

Ile kosztuje nostryfikacja czyli uznanie (niem.: Anerkennung lub Gleichstellung) świadectw i/ lub dyplomów w Niemczech?

Koszt procesu nostryfikacji czyli uznania polskich świadectw, dyplomów i kwalifikacji zawodowych składa się z kilku pozycji.


  • Po co wogóle nostryfikacja?

Uznanie wykształcenia (określane też jako nostryfikacja) jest zasadniczo godnym polecenia krokiem, gdyż pozwala na pracę w zawodzie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i za wynagrodzeniem, odpowiadającym stopniowi tych właśnie kwalifikacji.
W przypadku niektórych zawodów nostryfikacja jest tak czy inaczej obowiązkowa –należy do nich np. zawód lekarza, adwokata, pielęgniarki, fizjoterapeuty, farmaceuty, ratownika medycznego, nauczyciela czy pedagoga. Także świadectwa czeladnicze lub dyplomy mistrzowskie podlegają obowiązkowi uznawalności.
W przypadku innych zawodów i kierunków natomiast (np. kierunki humanistyczne typu socjologia,  języki obce, historia...) nostryfikacja nie jest obowiązkowa, ale za to jest dobrowolnym działaniem, mającym na ceu stworzenie normalnych warunków na niemieckim rynku pracy. Normalnych, czyli takich, jakie mają obywatele Niemiec.
Uznanie świadectw potrzebne jest też w celu podjęcia nauki zawodu lub studiów, aczkolwiek to ostatnie zależy od wewnętrznych przepisów danego uniwersytetu czy uczelni.

Donnerstag, 1. Februar 2018

Co to jest „Apostille” lub Apostil?

Co to jest „Apostille”, kiedy i do jakich celów jest potrzebna i gdzie ją można otrzymać?


Apostille lub potocznie „klauzula Apostille” to, krótko mówiąc, dodatkowe poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi (źródło: Wikipedia: Apostil). W języku polskim istnieje też określenie Apostil, które jest rodzaju męskiego.

Zasady używania apostilli reguluje konwencja haska z 5 października 1961 r. , ratyfikowana także przez Polskę. Apostille sporządzana jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie lub odrębnego dokumentu do niego dołączanego.

Jednak to, co określane jest szumnie nazwą „dokumentu” w praktyce jest małą, kwadratową, niebieskawą karteczką (połowa formatu A5), dopinaną do danego dokumentu i opatrzoną standardowym tekstem oraz okrągłym stemplem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Mittwoch, 31. Mai 2017

Polscy i polskojęzyczni adwokaci, prawnicy i notariusze w Niemczech

Jak i gdzie znaleźć polskiego adwokata, prawnika lub notariusza w Niemczech?

W kwestiach prawnych istotną – jeśli nie decydującą - rolę odgrywa dokładne porozumienie się z adwokatem. Język prawniczy już sam w sobie nie należy do łatwych – Ci z Państwa, którzy korzystali już z pomocy adwokata wiedzą zapewne, że niekiedy trudno jest zrozumieć nawet terminologię polską, a co dopiero mówić o niemieckiej.
Muszę przyznać, że będąc tłumaczem przysięgłym niekiedy sama sięgam po literaturę fachową (w formie specjalistycznych słowników lub innych źródeł) jeśli mam przed sobą jakiś wyjątkowo skomplikowany tekst prawniczy.

Wielu moich Klientów, zwracających się do mnie z prośbą o przetłumaczenie ich dokumentów sądowych, notarialnych i innych regularnie pyta się mnie wpierw, czy znam osobiście jakiegoś polskiego lub przynajmniej mówiącego po polsku adwokata w Niemczech, który jednocześnie miałby niemieckie prawo wykonywania zawodu, czyli był w stanie nie tylko doradzić, ale też w razie potrzeby sprawować pełnomocnictwo procesowe podczas rozpraw sądowych.

Mittwoch, 24. Mai 2017

Uznanie (nostryfikacja) polskiego dyplomu prawniczego (adwokackiego) w Niemczech

Nostryfikacja (uznanie) polskiego dyplomu - prawo wykonywania zawodu adwokata/radcy prawnego na terenie Niemiec.


Ponieważ ostatnimi czasy otrzymuję regularnie zapytania o nostryfikację polskiego dyplomu adwokata/radcy prawnego w Niemczech i o prawo wykonywania zawodu w tym kraju, więc postanowiłam poświęcić temu tematowi niniejszy artykuł.

Zasadniczo proste „przerobienie“ polskiego dyplomu na niemiecki - niem.: Gleichstellung, czyli procedura stosowana w przypadku niemalże wszystkich innych zawodów - nie jest możliwe. Informację tę podają źródła takie jak np. www.justiz.nrw.de lub inne oficjalne portale prawnicze.

Jednak mimo tego możliwe jest uzyskanie niemieckiego prawa wykonywania zawodu adwokata. W przypadku studiów prawniczych, ukończonych w Polsce (czy każdym innym kraju Unii Europejskiej) niemieckie przepisy, dotyczące wydania prawa wykonywania zawodu adwokata, dają polskim adwokatom i prawnikom kilka możliwości do wyboru (źródło portal informacyjny niemieckiego Ministerstwa Nauki: www.annerkennung-in-deutschland.de).

Mittwoch, 17. Mai 2017

Doradztwo w zakresie uznania kwalifikacji zawodowych i dyplomów ukończenia studiów w Niemczech

Doradztwo i pomoc w załatwianiu urzędowych formalności, związanych z uznaniem kwalifikacji zawodowych, dyplomów szkół wyższych, praw wykonywania zawodu itp. w Niemczech.


Od roku 2002 pracuję w charakterze tłumacza przysięgłego. Zajmuję się m.in. uwierzytelnionymi tłumaczeniami (z polskiego na niemiecki) wszystkich dokumentów, potrzebnych do „oficjalnych“ celów urzędowych w Niemczech - także w celu uzyskania nostryfikacji czyli uznania kwalifikacji, zdobytych w Polsce – np. dyplomów uzyskania tytułu zawodowego, dyplomów ukończenia studiów, praw wykonywania zawodu, certyfikatów zawodowych, dyplomów mistrzowskich lub czeladniczych i wszystkich innych.

Od moich Klientów wiem, że ważną rolę odgrywa nie tylko profesjonalna jakość oferowanych przeze mnie tłumaczeń (na które, nota bene, daję zawsze pełną gwarancję), ale także indywidualne doradztwo i pomoc w załatwianiu urzędowych spraw, związanych z nostryfikacją, które to oferuję moim Klientom jako bezpłatny dodatek do wykonywanych przeze mnie tłumaczeń.

© 2002 - 2016 lingua74, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger